Informacje dotyczące firmy EUROSOLVENT.

Firma EUROSOLVENT Inkasso GmbH & Co. KG od 1985 roku prowadzi działalność w zakresie zarządzania należnościami. W imieniu naszych klientów przypominamy o zaległych fakturach i zajmujemy się kompleksową komunikacją oraz realizacją płatności. Oprócz naszej siedziby...

W jaki sposób obliczane są koszty windykacji?

Brak zapłaty rachunku pociąga za sobą konieczność uiszczenia dodatkowych kosztów. Są to tak zwane koszty opóźnienia. Mogą one również obejmować koszty usług dodatkowych agencji windykacyjnej. Wysokość kosztów windykacji zależy od opłat prawnych i jest określona...

Co to jest myDebito?

Mydebito jest marką firmy EUROSOLVENT Inkasso GmbH & Co. KG. Pomagamy rozwiązać problemy związane z zaległymi płatnościami i oferujemy szybką oraz łatwą metodę płatności online.