Brak zapłaty rachunku pociąga za sobą konieczność uiszczenia dodatkowych kosztów. Są to tak zwane koszty opóźnienia. Mogą one również obejmować koszty usług dodatkowych agencji windykacyjnej. Wysokość kosztów windykacji zależy od opłat prawnych i jest określona ustawowo.