odcisk

myDebito
marka
EUROSOLVENT Inkasso GmbH & Co. KG
Wittestraße 31
13509 Berlin

Telefon 004930 32 79 63 0
Fax (030) 32 79 63 35
E-Mail: info@eurosolvent.de
Web: www.eurosolvent.de
Dyrektorzy zarządzający:
Bianca Emgenbroich i Christoph Emgenbroich

Numer identyfikacji podatkowej:
DE194670312

Za treść tekstów na tej stronie odpowiada pan Christoph Emgenbroich

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Charlottenburg
Numer rejestracyjny: HRA 22639

os. Partner odpowiedzialny: EUROSOLVENT Inkasso Verwaltungs GmbH, Neubrandenburg, HRB 4463

Źródło: Strona główna, wideo autorstwa Cottonbro na pexels.com

 

Uwaga

EUROSOLVENT Inkasso GmbH & Co. KG podlega ustawie o usługach prawnych (RDG; www.gesetze-im-internet.de) i zgodnie z § 10 ust. 1 zatwierdzony przez RDG dostawca usług windykacyjnych.
Jest wpisana do rejestru usług prawnych pod sygnaturą 7525 G 1 KG Organem zatwierdzającym i nadzorczym jest Sąd Apelacyjny w Berlinie, Elßholzstrasse 30-33, 10781 Berlin.

EUROSOLVENT Inkasso GmbH & Co. KG deklaruje chęć uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed następującym organem arbitrażu konsumenckiego w kontekście sporów z klientami będącymi konsumentami:

ogólny Konsumencki komisja arbitrażowa Centre for Arbitration e.V.

Straßburger Str. 8
77694 Kehl

Telefon +49 7851 79579 40
Fax +49 7851 79579 41
E-Mail mail@verbraucher-schlichter.de
Web www.verbraucher-schlichter.de
Ta komisja arbitrażowa jest „ogólnym organem arbitrażowym konsumenckim” zgodnie z § 4 ust. 2 zdanie 2 VSBG.

Odniesienie do internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z Art. 14 rozporządzenia ODR:
Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Ochrona danych

1. Ogólne

1.1 Co to są dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które ujawniają lub mogą ujawnić tożsamość użytkownika. Przestrzegamy zasady unikania danych. W miarę możliwości unika się gromadzenia danych osobowych.

1.2 Postępowanie z danymi osobowymi
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia umowy, projektowania treści, realizacji lub przetwarzania stosunku umownego (art. 6 I S. 1 b RODO). Ponadto dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy otrzymamy Twoją zgodę (art. 6 I S. 1 a DSGVO). Co do zasady nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będą przekazywane wyłącznie firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, w celu realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W celu realizacji płatności wymagane do tego dane płatnicze zostaną przekazane bankowi, któremu zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, zleconemu i wybranemu dostawcy usług płatniczych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się wyłącznie na terenie UE, chyba że poniżej określono inaczej.

1.3 Dane dotyczące użytkowania
Podczas odwiedzania strony zbierane są ogólne informacje techniczne. Są to używany adres IP, czas, czas trwania wizyty, typ przeglądarki i, jeśli ma to zastosowanie, strona, z której pochodzi. Ze względów technicznych te dane dotyczące użytkowania są rejestrowane w pliku dziennika i mogą być wykorzystywane i przechowywane w celu analizy statystycznej tej witryny. Te dane użytkowania nie są powiązane z innymi danymi osobowymi użytkownika.

1.4 Dane rejestracyjne
Do pełnego korzystania z funkcji naszego serwisu wymagana jest rejestracja. Dane rejestracyjne są gromadzone za pośrednictwem odpowiednich wpisów i wykorzystywane w konkretnie określonym celu zgodnie z Twoją zgodą (art. 6 I S. 1 a DSGVO).

1.5 Czas przechowywania
Po zakończeniu celu, w jakim dane zostały zebrane, przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa (w szczególności prawa podatkowego).

2. Twoje prawa

2.1 Informacje
Możesz zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo do informacji o tych danych osobowych

2.2 Prawo do sprostowania
Masz prawo do sprostowania dotyczących Ciebie danych nieprawidłowe dane osobowe i może żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z Art. 16 RODO.

2.3 Prawo do usunięcia
Masz prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia, w szczególności gdy zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Cofasz zgodę, na której opierało się przetwarzanie Twoich danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Twoje dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli Twoje dane osobowe są wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony naszych roszczeń prawnych.

2.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • kwestionujesz dokładność danych, dlatego sprawdzamy dokładność,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odrzucasz usunięcie i zamiast tego żądasz ograniczenia użytkowania
 • dane nie są nam już potrzebne, ale są one potrzebne Tobie do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi powodami.

2.5 Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz masz prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się przez nas z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur.

2.6 Prawo do odstąpienia od umowy
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

2.7 Postanowienia ogólne i prawo do składania skarg
Skorzystanie z powyższych praw jest dla Ciebie zasadniczo bezpłatne. W przypadku reklamacji masz prawo skontaktować się z właściwym dla nas organem nadzorczym, państwowym inspektorem ochrony danych.

3. Bezpieczeństwo danych

3.1 Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane na naszej stronie internetowej są chronione przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i rozpowszechnianiem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

3.2 Sesje i pliki cookie
Do obsługi serwisu możemy wykorzystywać pliki cookies lub sesje po stronie serwera, w których mogą być przechowywane dane. Pliki cookie to pliki, które są zapisywane na Twoim dysku twardym przez witrynę internetową w celu automatycznego rozpoznania tego komputera przy kolejnej wizycie w witrynie i umożliwienia dostosowania korzystania z witryny do Ciebie. Niektóre z używanych plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Są to tak zwane sesyjne pliki cookie. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas późniejszego odwiedzania naszej strony internetowej (trwałe pliki cookie).

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub wyłączeniu akceptacji plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Należy pamiętać, że w przypadku dezaktywacji plików cookie korzystanie z niektórych funkcji tej witryny może być niemożliwe. Zapewniamy, że żadne dane osobowe nie są pobierane z sesji lub przez pliki cookie i że pliki cookie są używane tylko wtedy, gdy jest to technicznie konieczne dla witryny. Rozpatrzenie to pokazuje zatem, że nie ma z Twojej strony nadrzędnych interesów (art. 6 I S. 1 f DSGVO).

4. Biuletyny

Jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszego biuletynu, wykorzystujemy wymagane do tego dane lub podane przez Ciebie osobno, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdej chwili i może być dokonana albo poprzez wysłanie do nas wiadomości za pośrednictwem opcji kontaktowych podanych w nadruku lub poprzez link podany w tym celu w newsletterze.

5. Obecność na platformach społecznościowych

Do prezentacji firmy i komunikacji korzystamy z następujących platform mediów społecznościowych (wyraźne odniesienie do oświadczeń o ochronie danych i opcji rezygnacji, do których linki znajdują się poniżej).

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
  Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/
  Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub http://www.youronlinechoices.com
 • Google+ (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy
  Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated
 • Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)
  Datenschutzerklärung und Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Te platformy mediów społecznościowych mogą przetwarzać dane osobowe poza UE, w tym zakresie odnosimy się do powyższych oświadczeń o ochronie danych platform mediów społecznościowych.
Odpowiednie platformy mediów społecznościowych mogą być w stanie wykorzystać Twoje zachowanie w zakresie użytkowania i wynikające z niego zainteresowania do tworzenia profili użytkowania z Twojej strony i przechowywania plików cookie na Twoim komputerze, na którym zapisywane są Twoje zachowania związane z użytkowaniem. Jeśli masz konto na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych i jesteś zalogowany, Twoje zachowanie podczas użytkowania może być przechowywane nawet niezależnie od urządzenia. Twój profil użytkowania może być wykorzystany na przykład do umieszczania reklam, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu komunikowania się z Tobą za pośrednictwem wybranej przez Ciebie platformy mediów społecznościowych oraz w celu optymalizacji naszej i zapewnienia, że ​​żadne interesy z Twojej strony nie są naruszone, które przeważają nad naszym uzasadnionym interesem (art. 6 I S. 1 f RODO). Jeżeli wyrazili Państwo już skuteczną zgodę odpowiedniego operatora platformy mediów społecznościowych na odpowiednie przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie tej zgody (art. 6 I zdanie 1 a RODO).

6. Usługi stron trzecich

6.1 Linki do mediów społecznościowych

Posiadamy własne strony mediów społecznościowych dla dostawców zewnętrznych, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków z tej witryny. Korzystanie z linków prowadzi do odpowiednich witryn internetowych stron trzecich (np. Facebook, Twitter, Google+). Gdy tylko uzyskasz dostęp do strony internetowej strony trzeciej, znajdujesz się w obszarze odpowiedzialności danej strony trzeciej, tak aby obowiązywała również ich deklaracja o ochronie danych lub deklaracje dotyczące wykorzystania danych. Nie mamy na to żadnego wpływu, ale aby uniknąć niepotrzebnego przesyłania danych, zalecamy wylogowanie się z odpowiedniego dostawcy zewnętrznego przed skorzystaniem z odpowiedniego linku, aby profile użytkowania nie mogły zostać utworzone przez dostawcę zewnętrznego po prostu za pomocą połączyć.