Informacje o myDebito

 • Co to jest myDebito?

  Mydebito jest marką firmy EUROSOLVENT Inkasso GmbH & Co. KG. Pomagamy rozwiązać problemy związane z zaległymi płatnościami i oferujemy szybką oraz łatwą metodę płatności online.

 • Jak działa płatność w systemie mydebito?
  Płatność można łatwo zrealizować za pośrednictwem systemu Paypal, karty kredytowej lub polecenia przelewu.

 • Czy wymagane jest logowanie?
  Do przyporządkowania i zidentyfikowania płatności potrzebujemy tylko numeru sprawy.

 • Roszczenie

 • Dlaczego firma EUROSOLVENT skontaktowała się ze mną?
  Firma EUROSOLVENT nawiązuje kontakt w sprawie otwartych, niezapłaconych przez faktur firmowych. Naszym celem jest osiągnięcie polubownego rozwiązania dotyczącego danego roszczenia. Wspólnie poszukujemy rozwiązania.

 • Roszczenie zostało już opłacone. Konieczne kroki
  Raportowany rachunek został już opłacony. Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty. Jeżeli płatność została dokonana po otrzymaniu wezwania do zapłaty, konieczne będzie uiszczenie opłat z tytułu opóźnienia płatności.

 • Jak zatrzymać proces?

  Wstrzymanie procesu windykacji możliwe jest w następujący sposób: 

  • Po wypłacie całości roszczenia 
  • Informacje dotyczące porozumienia ratalnego 

  Prosimy o niezwłoczny kontakt, jeśli roszczenie zostało już zaspokojone lub jest nieuzasadnione. 

 • Jak uzyskać porozumienie ratalne?
  Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia warunków porozumienia ratalnego. Wspólnie omówimy dostępne możliwości i sposoby ich realizacji.

 • Nie jestem w stanie utrzymać kwoty spłaty. Co robić?
  Prosimy o natychmiastowy kontakt, jeżeli spłata rat będzie wydawać się finansowo niemożliwa. Wspólnie możemy rozwiązać ten problem. Brak reakcji i zaprzestanie wpłat może spowodować zerwanie umowy przez firmę EUROSOLVENT i przekazanie całego roszczenia do bezpośredniej windykacji.

 • Koszty windykacji

 • W jaki sposób obliczane są koszty windykacji?
  Brak zapłaty rachunku pociąga za sobą konieczność uiszczenia dodatkowych kosztów. Są to tak zwane koszty opóźnienia. Mogą one również obejmować koszty usług dodatkowych agencji windykacyjnej. Wysokość kosztów windykacji zależy od opłat prawnych i jest określona ustawowo.

 • Czy wpłata kosztów windykacji jest konieczna?
  Ponieważ strona nie podjęła działań w celu uregulowania faktury, powstałe po stronie wierzyciela koszty muszą być poniesione przez zalegającego z zapłatą płatnika.

 • W jaki sposób obniżyć koszty?
  Zmniejszenie kosztów wymaga szybkiego działania, ponieważ zależą one od realizowanych czynności i wzrastają w trakcie trwania procedury.