Over myDebito

 • Wat is myDebito?

  MyDebito is een merk van EUROSOLVENT Inkasso GmbH & Co. KG. Wij helpen u grip te krijgen op uw betaalachterstand en bieden u daarvoor een snelle en gemakkelijke online betaalmethode.

 • Hoe werkt de betaling bij myDebito?
  U kunt uw betaling eenvoudig verrichten via Paypal, creditcard of automatische incasso.

 • Is een login vereist?
  Voor de toewijzing van uw betaling hebben wij alleen het dossiernummer nodig.

 • Vordering

 • Waarom werd ik gecontacteerd door EUROSOLVENT ?
  Het bedrijf EUROSOLVENT krijgt altijd opdracht wanneer een bedrijf een openstaande factuur heeft. In een dergelijk geval zullen wij trachten een regeling te treffen voor deze vordering en samen met u een oplossing te vinden.

 • De vordering is reeds door u betaald. Wat u moet doen?
  De rekening waarvoor wij u een aanmaning sturen is reeds door u betaald. Stuur ons dan een bewijs van betaling. Als uw betaling echter pas is verricht nadat wij daartoe opdracht hebben gekregen, bent u nog steeds de kosten voor laattijdige betaling verschuldigd.

 • Hoe stop ik de procedure?
  De incassoprocedure wordt als volgt gestopt:

  • Na betaling van de totale vordering
  • Bij een overeenkomst over de afbetaling

  Als u de vordering al hebt geregeld of als deze niet terecht is, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

 • Hoe kan ik een overeenkomst op afbetaling sluiten?
  Om een overeenkomst op afbetaling met ons te sluiten, gelieve contact met ons op te nemen. Wij zullen met u bespreken welke mogelijkheden er zijn en hoe u deze het best kunt implementeren.

 • Ik kan mijn termijn niet houden, wat moet ik doen?
  Mocht u ooit niet in staat zijn uw termijn te betalen, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Dat is de enige manier waarop we het probleem kunnen oplossen. Als u totaal niet reageert en wij de termijn niet ontvangen, kan het gebeuren dat EUROSOLVENT zich terugtrekt uit deze overeenkomst en de gehele vordering opeisbaar wordt.

 • Incassokosten

 • Hoe worden de incassokosten berekend?
  Indien de factuur niet wordt betaald, ontstaan voor de contractant extra kosten, de zogenoemde kosten van niet-nakoming. Dit kan ook de kosten omvatten voor het inschakelen van een incassobureau. Het bedrag van de incassokosten is gebaseerd op het honorarium van de advocaat en wordt bij wet geregeld.

 • Moet ik de incassokosten betalen?
  Aangezien u geen gevolg heeft gegeven aan de betaling van de factuur en uw contractpartner nu extra inspanningen moet leveren om betaald te worden, bent u verplicht deze kosten te dragen.

 • Wat kan ik doen om de kosten laag te houden?
  Om de kosten laag te houden, moet snel worden gehandeld, want de kosten worden ook berekend naar gelang van de inspanning die wordt geleverd en nemen in de loop van de procedure toe.