Firma EUROSOLVENT nawiązuje kontakt w sprawie otwartych, niezapłaconych przez faktur firmowych. Naszym celem jest osiągnięcie polubownego rozwiązania dotyczącego danego roszczenia. Wspólnie poszukujemy rozwiązania.