Sukces!

Dziękujemy za skorzystanie z usługi płatności myDebito. Zanotujemy płatność w Twoim pliku i zamkniemy plik, gdy faktura zostanie rozliczona.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.