Indien de factuur niet wordt betaald, ontstaan voor de contractant extra kosten, de zogenoemde kosten van niet-nakoming. Dit kan ook de kosten omvatten voor het inschakelen van een incassobureau. Het bedrag van de incassokosten is gebaseerd op het honorarium van de advocaat en wordt bij wet geregeld.