De rekening waarvoor wij u een aanmaning sturen is reeds door u betaald. Stuur ons dan een bewijs van betaling. Als uw betaling echter pas is verricht nadat wij daartoe opdracht hebben gekregen, bent u nog steeds de kosten voor laattijdige betaling verschuldigd.