Wij ontvangen een bevestiging, onmiddellijk nadat uw betaling is voltooid. Indien het totale bedrag volledig is betaald, wordt het dossier onmiddellijk gesloten en wordt de cliënt hiervan uiteraard in kennis gesteld.